• Voor meer informatie bel +31 (0)6 51 22 81 71

 • Privacyverklaring

 • Algemeen

  8sports is een Nederlands bedrijf, gevestigd te Rijswijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59153679. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in Nederland.

  Deze privacyverklaring vat samen wanneer en hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de dienstverlening van 8sports. Wij verwerken jouw persoonsgegevens met als doel je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen ten behoeve van dit doel gebruiken.

  8sports verwerkt jouw persoonsgegevens conform de toepasselijke geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Door het gebruik van de officiële website en specifiek bij het invullen van gevraagde persoonsgegevens verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en ermee akkoord gaat hieraan gebonden te zijn.

  Gegevens die we verzamelen

  Gegevens kunnen op een aantal manieren worden verzameld wanneer je gebruikt maakt van onze producten en diensten. De verstrekte persoonsgegevens worden door 8sports uitsluitend verwerkt voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Hieronder volgt een overzicht van de informatie die 8sports kan verzamelen, voor welk doel ze gebruikt (kunnen) worden en bijbehorende bewaartermijn.

  • Naam, adres & factuurgegevens voor de verwerking voor administratieverplichtingen met een bewaartermijn van zeven jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht.
  • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer & inhoud van gevoerde correspondentie voor de verwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met een bewaartermijn van twee jaar.
  • Naam, adres & e-mailadresom je te informeren over producten en diensten van 8sports met een bewaartermijn van twee jaar.

  Indien je niet meer op de hoogte gehouden wilt worden van de door jou gevolgde producten en diensten van 8sports, kan je contact met ons opnemen.

  Beveiliging

  8sports heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beveiligen middels de opslag van de persoonsgegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups.

  Delen van gegevens

  Wij delen geen persoonlijke informatie over jou aan derden. Wij kunnen derden, zoals Google Analytics (zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden), inschakelen om ons te ondersteunen bij het verlenen van onze dienstverlening.

  Cookies

  • 8sports maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat jij invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op jou kan worden afgestemd.
  • Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies met behulp van de Helpfunctie van uw browser.

  Contact

  Als je vragen, problemen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via e-mail op info@8sports.nl. Je hebt altijd het recht om met redelijke tussenpozen inzage te vragen in je persoonsgegevens die 8sports heeft verwerkt, om deze aan te vullen of te corrigeren. Ook hiervoor kun je een aanvraag sturen naar info@8sports.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren.